Wednesday, October 9, 2019

PHẢN ỨNG

Không dùng kết hợp này 


Warfarin (Coumadin) trong tương tác với sâm Hoa Kỳ Warfarin (Coumadin) được sử dụng để làm chậm quá trình đông máu. Nhân sâm Hoa Kỳ đã được ghi nhận làm giảm hiệu quả của warfarin (Coumadin), có thể làm tăng nguy cơ đông máu. Không rõ tại sao tương tác này có thể xảy ra. Để tránh sự tương tác này, đừng dùng nhân sâm Hoa Kỳ nếu đang sử dụng warfarin (Coumadin). 

Tương tác vừa phải 

Hãy thận trọng với sự kết hợp dưới đây
Thuốc trị trầm cảm (MAOIs) tương tác với sâm Hoa Kỳ Nhân sâm Hoa Kỳ có thể kích thích cơ thể. Một số loại thuốc dùng cho trầm cảm cũng có thể kích thích cơ thể. Uống nhân sâm Mỹ cùng với các loại thuốc dùng trị trầm cảm có thể gây ra tác dụng phụ như lo lắng, đau đầu, bồn chồn và mất ngủ. Một số loại thuốc được sử dụng cho trầm cảm bao gồm phenelzine (Nardil), tranylcypromine (Parnate) và một số loại thuốc trầm cảm khác.

Thuốc trị tiểu đường (thuốc trị tiểu đường) tương tác với AMERICAN GINSENG

Nhân sâm Hoa Kỳ có thể làm giảm lượng đường trong máu. Thuốc trị tiểu đường cũng được sử dụng để hạ đường huyết. Uống nhân sâm Mỹ cùng với thuốc trị tiểu đường có thể khiến lượng đường trong máu của bạn xuống quá thấp. Người dùng sâm Hoa Kỳ cần theo dõi lượng đường trong máu chặt chẽ. Liều thuốc trị tiểu đường người dùng có thể cần phải thay đổi. Một số loại thuốc dùng cho bệnh tiểu đường bao gồm glimepiride (Amaryl), glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), insulin, pioglitazone (Actos), rosiglitazone (Avandia), chlorpropamide (Diabinese), glipizide

0 comments:

Post a Comment

To order by full barrells, please contact:

Name

Email *

Message *

Video